Historie


Historie společností AROCO & AROMA

1882Vzniká fy „F. Židlický, Praha – Karlín“ výroba likérových trestí, silicí a éterických olejů .
1895-1897Dochází k přestěhování fy F.Židlický, Praha - Karlín do nových prostor v Praze – Vysočanech a dochází k rozšíření firmy na firmu „František Židlický,první lučební továrna  ve Vysočanech“ s výrobním programem zaměřeným na výrobu likérových trestí, rumového éteru a rumových trestí, parfémových olejů  a další drogistické chemie.
1898Fy „ SCHIMMEL and CO., akc.spol.“ zakládá na území Podmokly nad Labem ( dnes Děčín V. ) svůj pobočný závod na výrobu éterických olejů a chuťových látek pro potravinářský a postupně i pro voňavkářský, kosmetický a farmaceutický průmysl.
1932Vzniká v Praze Nových Vysočanech fy „Hynek Strnad“  výroba likérů a octa studenou cestou
1937-1939Dochází k rozšíření firmy „Hynek Strnad“ formou výstavby nových objektů  v nové lokalitě s možností rozšíření výroby o výrobu lihovin teplou cestou změně názvu firmy na „Hynek Strnad, výroba likérových specialit“
1948Znárodnění firem „František Židlický, chemická továrna ve Vysočanech“ a „Hynek Strnad, výroba likérových specialit“ pod správu Spojených lihovarů a octáren n.p.
1949 - 1951Dochází k postupnému vytvoření národního podniku Aroma Brno ze znárodněných soukromých firem v členění :
     
   Brno                         fy Horowitz-Witrovsky               
   Praha Holešovice fy Steyer-Friedlender
   Praha Karlín           fy Bratří Janouškové 
                                     fy Pavlata
                                     fy Kluge-Poritsch
   Praha Vysočany     fy F.Židlický
                                     fy Hynek Strnad
   Děčín                       fy Schimmel
                                     fy Oehme-Baier
   Miroslav                   fy Hauser      
1952 Odštěpení závodu Brno a vznik FRUTY Brno a s tím související převod zkoncentrovaných závodů Praha a Děčín do Spojených lihovarů n.p. Praha
1953Vytvořen národní podnik AROMA Praha se sídlem ve Vysočanech (dnešní AROCO,spol. s r.o.) se závody Praha – Vysočany a Karlín, Děčín, Říčany – likérka, Jirny – likérka, Zásmuky - lihovar, Belšánka
1954Likérky Říčany, Jirny a lihovar Zásmuky byly z AROMA Praha n.p. převedeny zpět do Spojených lihovarů n.p. Praha
1953 - 1978Do národního podniku AROMA Praha jsou postupně připojeny závody Nižbor, Zásmuky a Židovice vzniklé z dalších s podobnou výrobou znárodněných soukromých firem a v šedesátých letech je ředitelství přemístěno do nově zakoupené budovy v Praze ve Spálené ul..
1978 - 1990Vzniká národní podnik Astrid, který je postupně převeden na koncernový podnik a včleněn do koncernu Tukový průmysl.
1990 - 1993Dochází opět ke vzniku samostatného podniku AROMA Praha s.p. a následně v rámci privatizace na základě kupónové privatizace se státní podnik AROMA Praha transformuje na akciovou společnost, kde stát je jediným akcionářem . Současně na základě restituce dochází k předání závodu Vysočany původním majitelům fy „František. Židlický, první chemická továrna ve Vysočanech“ a fy „Hynek Strnad, výroba likérových specialit“ a ke vzniku společnosti AROCO, spol. s r.o.
1993 - 1996Společnost AROMA Praha, a.s. se závody Židovice a Děčín je privatizována v rámci 2. vlny kupónové privatizace a získává nové vlastníky svých akcií.
1996 - 2003 Společnost AROCO, spol. s r.o. se postupně stává většinovým vlastníkem společnosti AROMA Praha a.s. a dochází tak k jejich kapitálovému propojení, které umožňuje v návaznosti na tradici vzniku obou společností vytvořit společnou výrobní skupinu AROCO-AROMA.
SoučasnostSpolečnost AROCO, spol. s r.o. má sídlo v Praze Vysočanech  a je výrobcem tekutých a práškových potravinářských aromat, návnad pro ryby a barviv.
V roce 2002 došlo v rámci společnosti AROCO,spol. s r . o ke koncentraci výrobních provozů do jedné lokality přemístěním provozovny výroba barev z Prahy Karlína do nových objektů ve Vysočanech. Současně v tomto roce v souvislosti s povodněmi byly přemístěny i vývojové laboratoře společnosti AROMA Praha a.s. do nových prostor v areálu společnosti AROCO ve Vysočanech.
Začátkem roku 2004 došlo ke změně sídla společnosti AROMA Praha a.s. a vedení společnosti spolu s vývojovými laboratořemi bylo přemístěno z Prahy Vysočan do nové administrativní budovy v Židovicích u Roudnice nad Labem.  Následně  v rámci  reorganizace  společnosti  byla v srpnu  2007  přemístěna  výroba  ze  závodu  Děčín do Židovic.
Společnost  je  tak  dnes lokalizována  na  jednom  místě v Židovicích u Roudnice nad Labem, kde je umístěna výroba  parfémových kompozic, syntetických vonných látek  a  dále kořenitých tekutých a práškových potravinářských aromat spolu s možností sprejového sušení, extraktů a barviv. Se  svými  zhruba  80 zaměstnanci  je  středně  velikou  firmou.