Výroba desinfekce pro Ministerstvo zdravotnictví

Výroba desinfekce ze zabaveného celního lihu pro účely Ministerstva zdravotnictví

Společnost Aroma Praha,a.s. v pondělí 16.3. realizovala dodávku prvních 15.000 litrů desinfekce Anti-COVID dle specifikace WHO pro účely Ministerstva zdravotnictví. Výrobou desinfekce se snažíme reagovat na současnou situaci v souvislosti s virovou epidemií SARS-CoV-2 (COVID-19), abychom alespoň částečně přispěli ke zlepšení současného nedostatku vhodných desinfekčních prostředků.
Chceme tímto poděkovat všem našim zaměstnancům za skvělé pracovní nasazení při realizaci této výroby. Je také namístě pochválit a poděkovat Generálnímu ředitelství cel za nápad přepracovat státem zabavený ethanol na nedostatkovou desinfekci a Ministerstvu zdravotnictví za příkladné nasazení při zajištění potřebných povolení výroby biocidního přípravku (desinfekce). Výroba byla realizována v novém  provozu výroby parfémových kompozic, který byl otevřen 2.3. 2020. Z důvodu nutnosti urychleného provedení daného výrobního úkolu nebyl čas na pozvolný náběh výroby a doladění související organizace, byla proto zastavena výroba v provozu syntézy vonných látek a provedeno převedení příslušných  pracovníků se současným "startem za studena". Zároveň probíhal zácvik kmenových pracovníků střediska parfémových kompozic tak, aby se v daném projektu mohlo i nadále pokračovat. Všem za to patří náš veliký dík.
Celkově bylo pro potřeby Ministerstva zdravotnictví a Generálního ředitelství cel vyrobeno k 20.3. zhruba 36 000 litrů desinfekčního prostředku Anti-COVID, který je přes Správu státních hmotných rezerv distribuován na příslušná místa uplatnění.

20.3. 2020,  Židovice
Vedení společnosti
tel: (+420) 416 809 220
url: www.aroma.cz
e-mail: aroma@aroma.cz