Rozšíření výroby parfémových kompozic

Dne 2.3. 2020 v 10:30 byl za účasti hejtmana Ústeckého kraje ing.Oldřicha Bubeníčka slavnostně otevřen nový provoz  výroby velkých množství parfémových kompozic.
Pásku přestřihává (zleva) : ing.Hynek Strnad-předseda představenstva Aroma Praha,a.s., Alena Kaiserová-ředitelka OHK Litoměřice, ing.Jiří Aster-předseda KHK Ústí nad Labem, ing.Oldřich Bubeníček-hejtman Ústeckého kraje, ing.Miloslav Krejný-starosta obce Židovice, ing.Marek Strnad ml.-člen představenstva Aroma Praha,a.s., ing.Kateřina Hlaváčová-starostka obce Hrobce, ing.Pavel Foret-generální ředitel Aroma Praha,a.s.

Páska přestřižena, provoz otevřen
Pohled do části nového provozu výroby velkých množství parfémových kompozic
Výroba první šarže 500kg parfémové kompozice v novém provozu.
Prohlídka nově otevřeného provozu s komentářem.
Univerzální mísicí nádrž s možností připojení na filtrační jednotku.
Ing. Pavel Foret ukazuje pozvaným hostům odebraný vzorek z první šarže 500kg parfémové kompozice vyrobené v novém provozu.