Integrovaný systém řízení AROCO

Integrovaný systém řízení kvality, etiky a  bezpečnosti potravin  ve společnosti AROCO, spol. s r.o.

Politika kvality, etiky a  bezpečnosti potravin  ve společnosti AROCO, spol. s r.o.

Společnost AROCO, spol. s r.o. jako výrobce vonných a chuťových látek navazuje na více než stoletou tradici tohoto oboru v českých zemích započatou již v roce 1882. Samotné AROCO vzniklo začátkem 90. let v rámci restituce původních znárodněných firem „František Židlický, první lučební továrna ve Vysočanech“ a „Hynek Strnad, výroba likérů“. V současné době společnost AROCO tvoří spolu se společností AROMA Praha a.s. výrobní skupinu koncernového typu.

V rámci své dlouholeté výrobní tradice je AROCO, spol. s r.o. producentem vonných a chuťových látek, barev a polotovarů pro potravinářský průmysl. Tato tradice a postavení  ve výrobním potravinovém řetězci zavazují společnost důsledně sledovat a zajišťovat bezpečnost a zdravotní nezávadnost svých výrobků.

Společnosti se proto ve své politice a rozvojové strategii orientuje především na :

-trvalý rozvoj společnosti a její permanentní růst s využitím vzájemné interakce tvořivého potenciálu vlastníků, vedení a zaměstnanců společnosti

-trvalé etické zlepšování ve společnosti pro udržení parametrů zásad ETI kódu ve společnosti dle požadavků SMETA 4 Pillars

-zákazníka  a uspokojování jeho potřeb, kterému se dodávají pouze bezpečné a zdravotně nezávadné  výrobky

-trvalý rozvoj společnosti 

-vývoj výrobků odpovídajících z hlediska nezávadnosti a bezpečnosti normám Evropské unie pro oblast potravin,

-zajištění hygienických požadavků v rámci provozů,

-rozvoj a dosažitelnost analytického hodnocení výrobků zvláště z hlediska analýz nebezpečí ohrožujícího  bezpečnost potravin

-optimalizaci výrobních kapacit a skladových prostor z hlediska požadavků programu nezbytných předpokladů, GHP a GMP

-uplatňování vědomostních aspektů v rámci rozvoje lidských zdrojů.