Akreditovaná laboratoř AROCO

Posláním zkušební laboratoře je podávat objektivní informace o složení zkoušených vzorků. Výsledky práce zkušební laboratoře pak slouží zákazníkům k posuzování kvality a hygienické nezávadnosti surovin a výrobků a ke kontrole správné technologie výroby. Na základě toho klade vedení zkušební laboratoře maximální důraz na správnou odbornou praxi a na kvalitu zkoušení při poskytování služeb zákazníkům. Vedení zkušební laboratoře dále klade velkou důležitost na plnění požadavků zákazníka stejně jako požadavků zákonných a předpisových.

Pracovníci zkušební laboratoře si uvědomují důležitost svých činností a vysoké nároky na kvalitu služeb, které laboratoř poskytuje. Zkoušky provádějí pracovníci vždy v souladu se stanovenými metodami a požadavky zákazníků.

Zkušební laboratoř má zavedený systém kvality, který je v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Efektivnost systému kvality je neustále zlepšována tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň poskytovaných služeb včetně důvěryhodnosti výsledků zkoušek.