Aroma Praha, a.s. a zdroje EU

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Aroma Praha, a.s. - stavební úpravy objektu parc. č. st. 82/1“, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013890, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Cílem projektu je provedení souboru opatření, které budou mít za následek zlepšení tepelně technických vlastností budovy. Dále v rámci projektu dojde k výměně osvětlení, vzduchotechniky a topení včetně výměny plynového hořáku. Celkově tak realizací projektu dojde ke snížení nároků na spotřebovanou energií a sníží se množství vypouštěných emisí do ovzduší.