Výrobní skupina Aroco - Aroma

Výrobní skupina AROCO-AROMA vzniklá kapitálovým spojením společností AROCO,spol. s r.o. a Aroma Praha, a.s. tvoří koncern, který představuje největší uskupení výrobců vonných a chuťových látek a potravinářských barev v České republice. Tato 100% česká výrobní skupina je výrobcem sladkých i kořenitých potravinářských přísad a barev, aromatických látek a barev do krmiv a krmných směsí, aromatických látek určených pro rybářské lovecké potřeby, přírodních extraktů, parfémových kompozic, syntetických vonných látek.

Rozdělení výrob v rámci výrobní skupiny je uspořádáno tak, aby co nejefektivneji byl využit technologický potenciál jednotlivých společností, s cílem dosáhnout nejen nejlepší kvality, ale v neposlední řadě i ceny. Účelná integrace vývojových a obchodních činnosti spolu s aktivní spoluprací s vysokými školami a výzkumnými ústavy pak umožňují zajistit neustále se zvyšující kvalitu péče o zákazníka.

Společnost AROCO, spol. s r.o. v rámci výrobní skupiny zajišťuje vývoj pro celou oblast potravinářských přísad a barev, aromatiských látek a barev do krmiv a krmných směsí, přírodních extraktů a aromat pro sportovní rybolov včetně dalších loveckých přípravků. Současně pak v těchto oblastech je kontaktním místem pro realizaci obchodu v tuzemsku a Slovenské republice za celou výrobní skupinu AROCO - AROMA.

Společnost Aroma Praha, a.s. v rámci výrobní skupiny zajišťuje vývoj parfémových kompozic a syntetických vonných látek. Z hlediska obchodních činností je v rámci výrobní skupiny AROCO - AROMA kontaktnim místem pro tuzemský v oblasti parfémových kompozic a synthetických vonných látek a pro zahraniční trh (mimo Slovenskou republiku) pak celý sortiment výrobní skupiny.

Výrobní skupina AROCO - AROMA díky tomuto uspořádání a propracovanému systému řízení kvality (certifikované systémy ISO, FSSC a HACCP) může tak našim zákazníkům nabídnout nejen dlouholeté zkušenosti a komplexní technický servis, ale zároveň rychlé a cenově oboustranně výhodné řešení dodávek kvalitních výrobků.